- Zastosowane normy projektowe:

Konstrukcja  zaprojektowana zgodnie z obowiązującymi normami PN-EN 1990 i PN-EN 1991 oraz eurokodami, czyli normalizacjami dotyczącymi projektowania i budowania konstrukcji stalowych wprowadzonych do zbioru Polskich Norm oraz zatwierdzonych przez Ministra Infrastruktury.

Prefabrykacja konstrukcji stalowych hal jest wykonywana zgodnie z wymogami normy EN 1090-2.

 

Do każdej zakupionej konstrukcji dołączony zostaje projekt budowlany który zawiera obliczenia statystyczne oraz komplet rysunków technicznych  w 4 egzemplarzach, podpisany przez projektanta oraz osobę sprawdzającą z uprawnieniami. Na życzenie odbiorcy wykonujemy również projekt fundamentu.

 

- Budowa:

Standardowo konstrukcje hal składają się z :

 • słupów dwuteownikowych,
 • dwuteownikowych dźwigarów dachowych z profili gorącowalcowanych,
 • oryglowania ściennego z profili zimno giętych,
 • kpl. stężeń i śrub do montażu hali,
 • płatwi dachowych z profili zimno giętych (zetowniki),
 • kotew fundamentowych.

 

Całość konstrukcji stalowej wykonana jest z atestowanych profili zimnogiętych oraz gorącowalcowanych. Stalowe elementy hali są zabezpieczone antykorozyjnie przez malowanie lub ocynkowane. Cynk ma właściwości antykorozyjne, pokrywa konstrukcję powłoką ochronną niezwykle trwałą na uszkodzenia oraz niekorzystne działania środowiska zewnętrznego (mrozu, wiatru, wody itp.), co zabezpiecza ją na długie lata.

W przypadku dodatkowych wymagań ogniochronnych posiadamy certyfikat do malowania konstrukcji stalowych do dowolnej odporności ogniowej.

 

Konstrukcja standardowo przygotowana jest do obudowania jej blachą trapezową lub  płytą warstwową, która zapewnia wewnętrzną izolację termiczną hali produkcyjnej.

 

- Konkluzja:

W ten sposób zaprojektowana i wykonana hala spełnia odpowiednie wymagania hal magazynowych, hal produkcyjnych, hal rolniczych oraz innych obiektów przemysłowych i inwentarskich stawianych na terenie całej Polski.

 

- Przykładowa galeria:

 • IMG_0882
 • IMG_0883
 • IMG_0884
 • IMG_0885
 • IMG_0886
 • IMG_0887